Linnunradan kiekko vaikuttaa käyristyneen reunoiltaan

Australialais-kiinalainen tutkimus kartoitti Linnunradan rakennetta 1 339 kefeiditähden avulla. Havaintojen mukaan kotigalaksimme kiekko käyristyy sitä selvemmin, mitä kauemmaksi sen keskustasta mennään.

"Yleensä ajattelemme kierteisgalaksien olevan melko litteitä, kuten Andromeda, jonka pystyy helposti näkemään kaukoputkella", kertoo Richard de Grijs Macquarien yliopistosta.

Jo pidempään on saatu havaintoja Linnunradan vetypilvien kaareutumisesta. Nyt tutkijaryhmä totesi, että kolmiulotteisessa kartassa galaksimme kefeidien paikat sekä kaasukiekon rakenne vastasivat toisiaan läheisesti muodoltaan.

Koottua karttaa voi tarkastella myös animaatiosta. Siinä tosin korkeussuunta (z-akseli) on eri mittakaavassa kuin kiekon taso (x- ja y -akselit).

Kefeidit ovat nuoria tähtiä, jotka ovat massoiltaan noin 4–20-kertaisia Aurinkoon nähden. Kefeidien jaksottaisten kirkkausvaihtelujen ja kokonaiskirkkauden suhde tunnetaan hyvin, minkä ansiosta niillä saavutetaan luotettavat etäisyysarviot.

Linnunradan kiekosta on raportoitu epäsäännöllisyyksiä korkeussuunnassa myös viime vuosina, etenkin sen reunoilla. Havaintoja vaikeuttaa, että olemme Linnunradan kaasu- ja pölykiekon sisällä emmekä sen vuoksi näe joka suuntaan yhtä hyvin.

Uusi tutkimus perustui WISE-avaruusteleskoopin havaintoihin kefeideistä. Gaia-luotaimen aineisto yli miljardin tähden sijainneista ja liikkeistä auttanee tulevaisuudessa hahmottamaan galaksimme rakennetta vielä kattavammin ja tarkemmin.

Aiheesta lisää Macquarie University (englanniksi)