Lehden ilmestymispäivät sekä mainosten varaus- ja aineistopäivät 2024

 

Numero Ilmestyy Varauspäivä Aineistopäivä
1 To 25.1. Pe 8.12. To 4.1.
2 To 29.2. Pe 26.1. To 8.2.
3 To 18.4. Pe 1.3. Ma 25.3.
4 To 30.5. Pe 19.4. Ke 8.5.
5 To 11.7. Pe 31.5. Ke 19.6.
6 To 12.9. Pe 12.7. To 22.8.
7 To 24.10. Pe 13.9. To 3.10.
8 To 5.12. Pe 25.10. To 14.11.

Varauspäivä on ilmoitusten viimeinen varaus- ja peruutuspäivä, aineistopäivä on valmiin mainosmateriaalin viimeinen jättöpäivä.

 

Mainosten hinnat

Mainos Leveys x Korkeus Hinta
Aukeama 430 x 285 mm (Sisältää marginaalin) 8720 €
Sivu 215 x 285 mm (Sisältää marginaalin) 4950 €
1/2 vaaka 195 x 126 mm (Ilman marginaalia) 2850 €
1/4 pysty 90 x 130 mm (Ilman marginaalia) 1500 €
1/6 pysty 61 x 129 mm (Ilman marginaalia) 1100 €

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero (24 prosenttia). Maksuehto 14 vrk netto. Auktorisoiduille mainos- ja mediatoimistoille myönnetään 15% alennus.

Toimitettava aineisto

Vastaanotamme mainoksia ja ilmoituksia vain sähköisesti PDF-muodossa, ellei muunlaisesta toimituksesta ole erikseen sovittu.

Kirjasintiedostojen tulee sisältyä pdf-tiedostoihin tai tekstit on konvertoitava vektorigrafiikaksi. Kuvien resoluutio 300 dpi. Värimäärittelyt on tehtävä CMYK-muotoisina. Aineiston toimitus sähköpostiosoitteeseen tahdet.avaruus (a) ursa.fi

Lukijakunta

Levikki (print circulation, sold copies) 19456 (2022)
Kokonaislevikki (total circulation, sold copies including digital only for full price) 19742 (2022)
Lukijoita (readers, estimate) 78500 (2020)

Julkaisija

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry

Painopaikka

UPC Print, Vaasa

Ilmoitusten toimitusehdot

Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai mainostajasta ja/tai mainos/mediatoimistosta johtuvasta syystä voida julkaista, Tähdet ja avaruus ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Lehti ei vastaa ilmoituksen ulkoasuun tulleesta virheestä, jos se johtuu esimerkiksi puutteellisena tai virheellisenä toimitetusta aineistosta. Tähdet ja avaruus -lehti ei vastaa virheestä, joka käy selville mainostajalle ja/tai mainos/mediatoimistolle toimitetusta vedoksesta, jos mainostaja ja/tai mainos/mediatoimisto on vedoksen hyväksynyt sitä korjaamatta, tai jos mainostaja ja/tai mainos/mediatoimisto on laiminlyönyt vedoksen palauttamisen kohtuullisessa määräajassa.

Tähdet ja avaruus -lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehdellä on oikeus sijoittaa ilmoitus tarkoituksenmukaisuutta ja lehden noudattamaa tapaa silmällä pitäen.

Tähdet ja avaruus -lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineistonvalmistuksessa rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Tähdet ja avaruus -lehti pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta sopimattomiksi katsomiaan ilmoituksia. Tähdet ja avaruus ei myöskään ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista eduista.

Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama ilmoitus ole voimassaolevien lakien muun markkinointisäännöstön, viranomaisten ja mainonnan itsesäännöstelyelinten määräysten ja hyvän tavan vastainen.

Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja Tähdet ja avaruus -lehdelle sekä Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:lle.

Liity jäseneksi, saat Tähdet ja avaruus -lehden jäsenetuna

Liity jäseneksi