Lähin vapaana vaeltava musta aukko on todennäköisimmin 80 valovuoden etäisyydellä meistä

Linnunradassa saattaa vaeltaa jopa 100 miljoonaa mustaa aukkoa tähtienvälisessä avaruudessa. Hubblen havainnot tällaisesta kohteesta auttavat arvioimaan niiden esiintymistiheyttä.

Uutinen ensimmäisestä varmistetusta irrallisesta mustasta aukosta 5 000 valovuoden etäisyydeltä julkaistiin tämän vuoden alussa. Tutkimus aiheesta ilmestyi toukokuun lopussa. Aiemmin tähtijärjestelmän musta aukko on löytynyt 1 000 valovuoden päästä.

Hubble-avaruusteleskoopin havaintojen analyysi auttaa tarkentamaan tietoa mikrolinssi-ilmiön avulla löydetystä vapaasti kelluvasta mustasta aukosta.

Hubblen kuvasarjassa kaukaisemman tähden valo voimistuu, kun suurimassainen kohde kulkee sen edestä.

Havaintoa analysoi kaksi tiimiä. Ensimmäinen niistä arvioi ilmiön aiheuttaneen kohteen olevan noin 7 Auringon massaa, toinen puolestaan 1,6-4,4 Auringon massaa.

"Vaikka miten paljon haluaisimmekin sanoa kyseessä olevan varmasti musta aukko, niin meidän täytyy raportoida kaikki mahdollisuudet. Niihin mahtuu sekä kevyt musta aukko että neutronitähti", sanoo Jessica Lu toisesta havaintoa tutkineesta ryhmästä.

Mustan aukon ylikulun aiheuttaman mikrolinssi-ilmiön havaitseminen sattumalta muiden havainnointien yhteydessä on äärimmäisen harvinaista. Vapaana vaeltavien mustien aukkojen havaitseminen muulla tavoin on lähes mahdotonta.

Tämä harvinainen havainto 5 000 valovuoden etäisyydeltä antaa yksittäisen kiinnityskohdan arvioille niiden yleisyydestä. Tutkijoiden mukaan todennäköinen etäisyys meitä lähimpään tähtienvälisessä avaruudessa vaeltavaan mustaan aukkoon olisi 80 valovuotta.

Nasa valmistelee parhaillaan Nancy Grace Roman -avaruusteleskooppia, jonka odotetaan havaitsevan tuhansia mikrolinssi-ilmiöitä ja paljastavan runsaasti mustia aukkoja.

Aiheesta lisää Hubblesite (englanniksi)