Kuun ehdotetaan syntyneen minikuiden yhdistymisistä

Israelilaistutkimuksen mukaan Kuu saattoi syntyä monista peräkkäisistä törmäyksistä sen sijaan, että kyseessä olisi ollut protoplaneettojen suuri yksittäinen kolari.

"Mallimme ehdottaa, että muinaisella maapallolla oli joukko kuita. Niistä jokainen syntyi erillisistä törmäyksistä protomaapalloon", kuvailee Hagai Perets Israel Institute of Technologysta. "Minikuut sinkoutuivat myöhemmin pois tai törmäsivät maapalloon tai toisiinsa muodostaen suurempia kuita."

Tietokonesimulaatioihin perustuvan tutkimuksen mukaan nykyinen Kuu muodostui pienten kuiden aineesta yhdistymällä. Kuualkiot olisivat liikkuneet syntymisensä jälkeen kauemmas vuorovesi-ilmiön työntäminä. Keskinäinen painovoima olisi myöhemmin tuonut kappaleiden ratoja lähemmäksi toisiaan. Viimein ne olisivat sulautuneet yhteen keskinäisissä törmäyksissä.

Tuore simulaatiotutkimus tuskin saa kovin paljon kannatusta. Todistusaineisto sille on ainakin toistaiseksi heikkoa.

Yksittäinen törmäys eli protomaapallon ja Theiaksi ristityn Marsin kokoisen kappaleen kohtaaminen on tiedeyhteisössä ylivoimaisesti kannatetuin vaihtoehto Kuun synnylle. Kolarin uskotaan tapahtuneen vain joitain kymmeniä miljoonia vuosia Maan muodostumisen jälkeen.

Maan ja Theian törmäyshypoteesi on saanut viime vuosina kannatusta esimerkiksi kappaleiden koostumuseroja koskevasta isotooppianalyysista, Kuun radan kaltevuuden simulaatiosta sekä rajun yksittäisen törmäyksen aiheuttaman höyrystymisen todistusaineistosta.

Aiheesta lisää Israel Institute of Technology (englanniksi)