Varhaisen maailmankaikkeuden laajin kartoitus valmistui

Yli miljoona kvasaaria kattava kartoitus ulottuu aikaan, jolloin maailmankaikkeus oli vain 1,5 miljardin vuoden ikäinen. Aineisto perustuu ESAn Gaia-avaruusteleskoopin havaintoihin.

"Kvasaariluettelo eroaa aiemmista luetteloista, koska se antaa meille kolmiulotteisen kartan suuremmasta tilavuudesta maailmankaikkeudessa kuin mikään aiempi", sanoo David Hogg, joka työskentelee Flatiron Center for Computational Astrophysics -tutkimuslaitoksessa.

"Se ei sisällä enemmän kvasaareja kuin yksikään aiempi eikä tarkimpia mittauksia, mutta kattaa suurimman alueen maailmankaikkeudesta", hän tähdentää.

Kartoituksesta voi olla apua esimerkiksi pimeän aineen ominaisuuksien ja sen muodostamien rakenteiden ymmärtämisessä.

Aineiston kolmiulotteista visualisointia voi katsella tästä animaatiosta. Tyhjä rengasmainen sektori aiheutuu Linnunradan pölyn peittämästä suunnasta maailmankaikkeudessa.

Kvasaarit ovat galaksien kirkkaasti säteileviä ytimiä. Suuri säteilymäärä johtuu keskustojen supermassiivisten mustien aukkojen kuumista kertymäkiekoista. Ne voivat olla satoja kertoja kirkkaampia kuin koko muu galaksi.

Data on peräisin Gaia-luotaimen kolmannesta datajulkistuksesta, joka tehtiin kesäkuussa 2022. Se sisältää dataa vuosilta 2014–2017. Uutta kartoitusta varten tiimi käsitteli ja analysoi dataa 6,6 miljoonasta kvasaarikandidaatista ja poisti siitä virhehavaintoja sekä tarkensi etäisyysarvioita.

Aiheesta lisää Simons Foundation (englanniksi)