Tähtisumujen rakenteita visualisoitiin 3D-tulosteilla

Linnunradassa on tuhansia suuria tähtiä synnyttäviä sumuja. Ne on totuttu näkemään kaksiulotteisina kuvina, mutta nyt tutkijat visualisoivat niiden rakenteita käsin kosketeltavina 3d-tulosteina.

"Halusimme luoda interaktiivisen kappaleen, joka auttaisi näiden tähtiä synnyttävien rakenteiden visualisoinnissa, jotta voimme paremmin ymmärtää niiden fysikaalisia prosesseja", selittää Nia Imara Kalifornian yliopistosta.

Imara johti aiheesta tehtyä tutkimusta, jossa menetelmiä esitellään tarkemmin.

Tutkijat myöntävät, että kolmiulotteisten rakenteiden mallintaminen kaksiulotteisten kuvien perusteella johtaa aina epävarmuuksiin. Tietokonesimulaatioilla pystytään kuitenkin saamaan aikaan malleja, jotka ottavat huomioon esimerkiksi sumun oman painovoiman, turbulenssin ja magneettikentät.

Työryhmä mallinsi sumujen rakenteita ja laati niistä 8 senttimetriä halkaisijaltaan olevia osittain läpinäkyviä 3d-tulosteita.

Käytetyssä tulostusmenetelmässä lisättiin läpinäkyvää tulostusmassaa pisara kerrallaan ja lopuksi kappaleen pinta kiillotettiin. Tämä mahdollisti oheisen kuvan kaltaiset lopputulokset.

Suomalainen astrokuvaaja J-P Metsävainio on myös kehittänyt erilaisia menetelmiä tähtisumujen kolmiulotteisuuden visualisoimiseksi. Hänen portfoliostaan löytyy esimerkiksi stereo- ja puna-viherkuvia. Vuosi sitten hän julkaisi tähtisumuja käsittelevän kirjan yhdessä Brian Mayn kanssa.

Aiheesta lisää UCSC (englanniksi)