Pimeä aine saattaa hidastaa Linnunradan ydinosien pyörimistä

Linnunradan spiraalihaarojen sisäpuolella on pitkä sauvamainen rakenne. Tutkijat arvioivat sauvarakenteen pyörimisnopeuden hidastuneen noin neljänneksen alkuperäisestä.

"Pyörimistä hidastavan vastapainon on oltava pimeää ainetta. Tähän asti olemme pystyneet päättelemään pimeän aineen olemassaolon kartoittamalla galaksien painovoimapotentiaalia ja vähentämällä siitä näkyvän aineen osuuden", selittää Ralph Schoenrich Lontoon University Collegesta.

Arvio hidastumisesta perustuu ESAn Gaia-avaruusteleskoopin mittauksiin tähdistä Herkuleksen tähtivirrassa, jossa ne kiertävät resonanssissa Linnunradan sauvarakenteen kanssa. Tähtien koostumus kertoo niiden olevan alkujaan peräisin galaksimme ydinalueelta.

Ilmiötä verrataan tapaan, jolla Jupiter on vanginnut painovoimallaan troijalaisasteroidit kanssaan samalle kiertoradalle Auringon ympäri.

Viime vuonna julkaistiin sauvaspiraaligalaksien liikettä analysoiva tutkimus. Sen mukaan niiden sauvat eivät pyöri tasaisella nopeudella. Tutkimuksen mukaan sauvarakenteen päät kiihtyvät ja hidastuvat spiraalihaarojen suuntaan, jolloin ne näyttävät useimmiten jatkuvan spiraalihaaroihin.

Spiraaligalaksien liikkeeseen liittyy vielä paljon yksityiskohtia, joista tieteellä ei ole yksiselitteistä kokonaiskuvaa.

Aiheesta lisää UCL (englanniksi)