Tulevaisuudessa Kuussa saatetaan hengittää kivestä irrotettua happea

Kuun pinta-aineksen massasta lähes puolet on happea. Tämän resurssin tehokas hyödyntäminen edistäisi valtavasti Nasan tavoitetta rakentaa pysyvä kuutukikohta.

Jos haluamme joskus luoda pysyvästi miehitettyjä tukikohtia Kuuhun, olisi erittäin tärkeää kyetä tuottamaan happea suuria määriä energiatehokkaasti. Tähän sopii tutkijoiden kehittämä uusi laite, joka pystyy erottamaan happea Kuun regoliitista eli kivisestä pinta-aineksesta.

Vaikka happea on pystytty ennenkin tuottamaan Kuun kivistä, nyt tutkijat onnistuivat tässä tehtävässä ensimmäistä kertaa tyhjiössä.

Testissä käytettiin simuloitua Kuun maaperää ja se suoritettiin tyhjiökammiossa. Tutkijat toivovat, että he pääsisivät testaamaan nyt kehitettyä laitetta myös Kuussa aidolla regoliitilla.

"Tällä teknologialla on potentiaalia tuottaa Kuun pinnalla happea moninkertaisesti omaan painoonsa nähden vuodessa", toteaa Aaron Paz Nasasta.

Hengittämiseen tarvittavaa happea pystyttäisiin tuottamaan astronauteille lähes loputtomasti, sillä sitä on Kuun kivisen pinta-aineksen massasta noin 40–45 prosenttia. Hengitysilman lisäksi happea tarvitaan myös rakettien ajoaineeksi.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)