Painovoima-aallot löydetään nyt entistä nopeammin

Mustien aukkojen törmäyksistä pystytään jatkossa keräämään aiempaa enemmän tietoa. Uudenlainen syväoppimista hyödyntävä analyysimenetelmä helpottaa painovoima-aaltojen etsintää.

Neuroverkkoja hyödyntävää uutta signaalianalyysia esitellään animaatiossa. Siinä Blue Waters -supertietokoneessa ajettu algoritmi käsittelee LIGO-observatorion raakadataa, joka on peräisin ensimmäisestä painovoima-aalloilla havaitusta mustien aukkojen törmäyksestä.

Ohjelmisto ilmoittaa välittömästi törmäyksen havaitsemisesta. Se myös antaa alustavat arviot yhdistyneiden mustien aukkojen massoista.

Uuden menetelmän luvataan vähentävän tarvittavia laskentaresursseja, nopeuttavan kohteiden löytämistä ja varmistamista sekä lisäävän saatavan tiedon määrää. Algoritmin uskotaan myös paljastavan kohteita, jotka olisivat jääneet kokonaan löytämättä aiemmilla menetelmillä.

Analyysin nopeus on olennaista. Se parantaa mahdollisuuksia etsiä merkkejä kosmisesta tapahtumasta myös tavanomaisemmilla observatorioilla ennen kuin kohde himmenee.

Tulevaisuudessa LSST-teleskooppi skannaa koko taivaan parin vuorokauden välein. LSST:n näkyvän valon havaintoja painovoima-aaltokohteista pidetään tärkeinä. Teleskoopin ensivaloa odotetaan vuoden 2019 aikana ja rutiinihavaintojen aloittamista vuoden 2022 alussa. 

Tähän mennessä painovoima-aalloilla on havaittu viisi varmistettua mustien aukkojen törmäystä sekä yksi neutronitähtien törmäys. Viimeisin julkistus tehtiin marraskuussa.

Tällä hetkellä painovoima-aaltoja havaitsevat LIGO- ja Virgo-observatoriot ovat molemmat remontissa havaintotarkkuuden parantamiseksi. Niiden arvioidaan palaavan toimintaan tämän vuoden syksyllä.

Aiheesta lisää University of Illinois at Urbana-Champaign (englanniksi)