Pluton "peruskallio" paljastuu, kun metaanijää katoaa

"Mikä nakertaa Pluton pintaa?" kysyy Nasa uusimpien New Horizons -luotaimen kuvien yhteydessä.

Kääpiöplaneetalla sijaitsevalla Piri Planitian alueella pinnan metaanijää on kadonnut joiltain alueilta. Sen alta on paljastunut vesijään muodostamaa Pluton peruskalliota.

Tutkijat arvelevat, että kyse on pinnan metaanijään sublimoitumisesta.

Pluton noin -230 celsiusasteen lämpötilassa vesijää on erittäin kovaa ja pysyvää, todellakin peruskalliota. Sama ei koske metaanijäätä, joka saattaa sublimoitua kaasuksi lämpötilan vaihdellessa esimerkiksi Pluton vuodenaikojen kierron myötä.

Oheinen kuva käsittää noin 410 kilometriä leveän ja 450 kilometriä korkean alueen. Sen keskellä oleva alavampi Piri Planitia on tummaa näkyvän valon kuvassa ja rajoittuu lounaiskulmallaan Piri Rupes -nimen saaneeseen jyrkänteiden muodostamaan muuriin. Tutkijat spekuloivat, että pitkän ajan kuluessa tämä jyrkänteiden rintama voi liikkua metaanijään sublimoitumisen myötä.

Pluton kaasukehän paineessa on havaittu suurta vaihtelua viime vuosikymmeninä. Kaasukehän paine on vain vajaa sadastuhannesosa maapallon merenpinnantason ilmanpaineesta, mutta silti mitattavissa jopa maanpinnalta käsin.

Maanpinnan kaukoputkilla tehdyissä mittauksissa kaasukehän paine näyttää kohonneen huomattavasti 1980-luvun lopulta alkaen aina 2010-luvulle asti.

Yllättäen New Horizons -luotain mittasi kuitenkin paljon alhaisemman paineen ohituksensa yhteydessä. Yksi mahdollisista selityksistä havainnoille on, että suuri määrä ainetta on vastikään tiivistynyt kääpiöplaneetan pinnalle. Myöskään mittausvirheen vaihtoehtoa ei voi täysin sulkea pois.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)