Kuun pyörteiden kirkkaat ja tummat alueet ovat eri korkeudella

Kuun pinnalla näkyvistä erikoista pyörremuodoista on saatu lisää tietoa. Vaaleat alueet näyttävät olevan tummia matalammalla, kun tarkastellaan kuvioiden topografiaa tilastollisesti.

Kuun pyörteet ovat mutkittelevia, suuremman heijastavuuden kuvioita kiertolaisemme kasvoilla. Niiden synnystä ei ole täyttä selvyyttä.

"Jokaiselle pyörteiden synnyn selittävälle hypoteesille on havaintoja, jotka tukevat niitä, mutta myös muita havaintoja, jotka ovat niitä vastaan", sanoo John Weirich Planetary Science -instituutista. Magneettikentillä näyttäisi kuitenkin olevan rooli kuvioiden muodostuksessa.

Uudessa tutkimuksessa saatiin selville, että Reiner Gamma -pyörrealueen vaaleat pyörteet olivat neljä metriä tummia alueita alempana. Kyse ei ole kuitenkaan yhtenäisestä korkeuserosta: vaaleat kohdat näyttivät olevan matalammalla vain kun tarkasteltiin keskimääräisiä korkeuseroja.

Tutkimus perustuu aiempaan analyysiin, jossa erään Mare Ingeniissä sijaitsevan pyörrekuvion alueella todettiin niin ikään eroja topografiassa. Vaaleat alueet olivat siellä keskimäärin 2–3 metriä alempana.

Tutkijoiden mukaan ei ole selvää, kuinka tämä korkeusero vaikuttaa pyörteiden muodostukseen. Se tukee kuitenkin ehdotuksia, joissa magneettikenttä lajittelee sähköstaattisten voimien vaikutuksesta leijailemaan noussutta pölyä eri kohtiin.

Aiheesta lisää Planetary Science Institute (englanniksi)