Enceladus-kuusta paljastui lisää elämän edellytyksiä

Saturnuksen Enceladus-kuu kerää yhä enemmän kiinnostusta astrobiologeilta. Cassini-luotaimen vanhoista mittauksista on nyt löytynyt merkkejä fosforista.

"Jo aiemmin Enceladuksen valtamerestä paljastui orgaanisten aineiden kirjo. Uusi tulos paljastaa fosforia esiintyvän merkittävinä määrinä avaruuteen sinkoutuneissa jääkappaleissa", selittää Frank Postberg Berlinin vapaasta yliopistosta.

Kansainvälinen tutkijaryhmä analysoi Cassinin mittauksia ja vertasi niitä laboratoriokokeisiin. Tulosten mukaan vaikuttaa todennäköiseltä, että Cassinin havainnoimissa suolapitoisissa jääkiteissä on natriumfosfaattia korkeina pitoisuuksina.

Natriumfosfaattia uskotaan vapautuvan nestemäisen veden ja kivipohjan mineraalien vuorovaikutuksessa.

Fosfori on tärkeä alkuaine kaikelle tuntemallemme elämälle. Löytö nostaa elämän esiintymisen mahdollisuuksia halkaisijaltaan 500-kilometrisen Enceladuksen pinnanalaisessa meressä. Varsinaisten elämän merkkien löytämiseen tarvittaisiin nykyistä tarkempia havaintoja.

Vuonna 2018 julkisuuteen nousi Breakthrough Initiatives -säätiön suunnitelma Enceladus-luotaimesta, mutta projektista ei ole juurikaan kuulunut sen jälkeen.

Enceladuksen pinnanalaisesta valtamerestä saadaan tietoa veden avulla, jota purkautuu avaruuteen kuun etelänavalta tiikeriraidoiksi kutsuttujen halkeamien kautta. Jupiterin Europa-kuun ohella Enceladusta pidetään lupaavimpana kohteena elämän etsinnälle aurinkokunnan pinnanalaisista valtameristä.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)