Vuoden 1181 vierailijatähden aiheuttaja varmentui

Tuoreet kuvat antavat lisätodisteita, että sumun Pa 30 synnyttänyt räjähdys oli 850 vuotta sitten nähty ylimääräinen tähti taivaalla. Harvinaisen supernovatyypin mekanismia ei vielä täysin ymmärretä.

Kaukoidän astronomit kirjasivat jälkipolville maininnan vuoden 1181 tienoilla puoli vuotta loistaneesta ylimääräisestä tähdestä.

"Vierailijatähti oli riittävän kirkas, jotta kolme eri ryhmää Kiinassa näki sen. Se havaittiin myös Japanissa", sanoo Robert Fesen Dartmouthin yliopistosta.

Toissavuonna tämän historiallisen tapahtuman aiheuttajaksi ehdotettiin vuonna 2013 huomattua supernovajäännettä Pa 30. Nyt Fesenin ottamat paremmat kuvat kohteesta 2,4-metrisellä Hiltner-teleskoopilla antavat lisää varmuutta tulkinnalle.

"Meidän uudet havaintomme asettavat paljon tiukemmat rajat kohteen suurin piirtein 850 vuoden laajenemisiälle. Tämä sopii täydellisesti tulkintaan, että kyseessä on jäänne vuoden 1181 vierailijatähdestä", sanoo Fesen.

Jos Pa 30 todella on jäänne varhaisten astronomien kirjaamasta taivaanilmiöstä, sen syntytapa on poikkeuksellinen. Tähtiräjähdyksen oletetaan aiheutuneen kahden valkoisen kääpiön törmäämisestä. Vain kymmenellä prosentilla supernovista on tällainen alkuperä, eikä tapahtuman mekanismi ole astronomeille vielä selvä.

Fesenin mukaan uudet tarkemmat kuvat sumun rakenteesta auttavat vertaamaan sen ominaisuuksia teoreettisten mallien ennusteisiin valkoisten kääpiöiden yhdistymisistä.

Aiheesta lisää Dartmouthin yliopisto (englanniksi)