Viisi vuotta tähtiräjähdyksen valokaikua Hubblen kuvasarjassa

Hubble-avaruusteleskooppi on kuvannut yli puolen vuosikymmenen ajan harvinaista supernovan jälki-ilmiötä. Räjähdyksen valo heijastuu laajenevana renkaana kohteen ympärillä.

Supernova SN 2016adj leimahti helmikuussa 2016 Centaurus A -galaksissa. Hubble-teleskooppi on ajoittain kääntänyt katseensa kohteeseen ja saanut taltioitua räjähdyspaikan ympärillä laajenevan valorenkaan.

Kyseessä on valokaikuna tunnettu ilmiö. Sen jälkeen kun alkuperäisen välähdyksen valo on saapunut meille, välähdys jatkaa näkymistään viivästyneesti. Kohteesta sivusuunnassa lähtenyt valo heijastuu alueella olevista tähtienvälisistä pölypilvistä.

Tutkijat ovat tähän mennessä pystyneet määrittämään, että valokaiut ovat syntyneet neljään erilliseen avaruuden pölyn kerrokseen. Havaintojen avulla on ollut mahdollista määrittää pölyalueiden ominaisuuksia. Tällä hetkellä havainnot viittaavat siihen, että pilvissä on suuria reikiä kuin juustossa.

Supernova SN 2016adj:n valokaikujen seuraaminen Hubblella jatkuu edelleen. Tutkijoiden mukaan kaiuista saattaisi olla mahdollista jopa mitata valon spektri, joka käytännössä olisi sama kuin alkuperäisen supernovan spektri. 

Aiheesta lisää University College Dublin (englanniksi)