Tyhjentyvällä ammeella ja mustalla aukolla on yllättävä yhteys

Ulosvirtaus vesialtaasta muistuttaa joiltain osin mustaa aukkoa. Yhtäläisyyksien ansiosta tutkijat pystyivät simuloimaan laboratoriossa, miten aallot etenevät mustan aukon läheisyydessä.

Brasilialaiset tutkijat ovat käyttäneet vesiallasta mallintaakseen mustien aukkojen toimintaa.

“Laite koostuu suuresta, 3 x 1,5 metrin kokoisesta vesitankista. Vesi valuu ulos keskustan viemäriaukosta, ja se pumpataan takaisin. Tällöin järjestelmä saavuttaa tasapainotilan, jossa vettä valuu sisään yhtä paljon kuin ulos", selittää Maurício Richartz UFABC-yliopistosta.

Veden virtaus nopeutuu sen lähestyessä viemäriaukkoa. Kun veden pinnalle synnytetään aaltoja, tutkijat voivat mitata, miten ne leviävät eri kohdissa järjestelmää.

"Kaukana aukosta aallon nopeus on paljon suurempi kuin nesteen nopeus, joten aallot voivat levitä jokaiseen suuntaan. Tilanne on kuitenkin erilainen lähellä aukkoa. Siellä nesteen nopeus on paljon suurempi kuin aallon nopeus, joten aallot kiskoutuvat vesivirran mukana silloinkin, kun ne leviävät vastakkaiseen suuntaan", Richartz kertoo.

Muutaman yksinkertaistuksen jälkeen yhtälöt, jotka kuvaavat aaltojen etenemistä mustan aukon lähellä, ovat identtisiä niiden kanssa, jotka kuvaavat aaltojen etenemistä viemäriin valuvan veden pinnalla.

Todellisessa mustassa aukossa painovoima estää kaikenlaisten aaltojen pakenemisen, mukaan lukien valoaallot.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)