Tutkijat saattoivat löytää kvarkkitähden

Hiljattain tehdyt havainnot HESS J1731-347 -nimisestä neutronitähdestä ovat herättäneet hämmennystä tutkijoiden keskuudessa. Kyseessä on joko kevyin tunnettu neutronitähti tai eksoottinen kvarkkitähti.

Neutronitähti syntyy, kun vähintään 1,4 kertaa Auringon massainen tähti romahtaa kasaan elinkaarensa loppuvaiheissa. Tätä kevyemmät tähdet romahtavat yleensä valkoisiksi kääpiötähdiksi.

Syntytapansa takia neutronitähtien pitäisi aina olla Aurinkoa massiivisempia.

Nyt tutkijat ovat punninneet HESS J1731-347 -nimisen neutronitähden. Yllättäen tutkittu kohde näyttää olevan 10–40 prosenttia Aurinkoa kevyempi – siis paljon kevyempi kuin pitäisi teoriassa olla mahdollista.

Yksi selitys on, ettemme vielä kunnolla ymmärrä neutronitähtien syntyprosesseja. Ehkä on olemassa tuntematon tapa tuottaa myös poikkeuksellisen kevyitä neutronitähtiä.

Toisen mahdollisen selityksen mukaan kyseessä on niin sanottu kvarkkitähti. Siinä missä neutronitähdet koostuvat pääasiassa neutroneista, kvarkkitähdissä osa neutroneista on hajonnut kvarkeiksi.

"Arviomme viittaa siihen, että tämä kohde on joko kevyin tunnettu neutronitähti tai eksoottisemmassa tilassa oleva kvarkkitähti", tutkijat toteavat julkaisussaan.

Kolmas vaihtoehto on, että nyt saatu massa-arvio väärä. Neutronitähtien punnitseminen on tunnetusti hankalaa, joten virheen mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)