Tutkijat löysivät heliumia polttavan valkoisen kääpiön - kautta aikojen ensimmäinen

Yli 30 vuotta sitten teoreetikot ennustivat, että osa valkoisista kääpiöistä saattaa pintaosissaan fuusioida heliumia. Nyt tällainen kohde on ensimmäistä kertaa havaittu.

Tähtitieteilijät ovat löytäneet valkoisen kääpiötähden, joka varastaa kumppanitähdeltään materiaa itselleen. Kääpiötähden pinnan lähellä kaasu fuusioituu tuottaen samalla paljon säteilyä.

Tässä ei sinänsä ole vielä mitään ihmeellistä. Poikkeuksellista nyt löytyneessä kohteessa on, että fuusioituva kaasu ei ole vetyä vaan heliumia.

Kyseessä on kautta aikojen ensimmäinen havainto heliumia polttavasta valkoisesta kääpiötähdestä.

Kohteen kirkkaus viittaa siihen, että valkoinen kääpiö kasvattaa massaansa hitaammin, kuin minkä on uskottu olevan mahdollista.

Valkoisten kääpiöiden kehittymisen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, sillä kasvatettuaan massaansa riittävästi ne voivat räjähtää tyypin Ia supernovina. Kyseiset supernovat räjähtävät aina yhtä kirkkaina, joten niitä voidaan käyttää mittatikkuina, kun haluamme selvittää kaukaisten galaksien etäisyyksiä.

Räjähtävien valkoisten kääpiötähtien ajatellaan olevan myös päälähde universumin raudalle. Siksi niiden kehityshistorian hahmottaminen on avainasemassa koko kaikkeutemme alkuainekoostumuksen ymmärtämisessä.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)