Tutkijat havaitsivat vain 240 vuotta vanhan magnetarin

Kosmisella aikapuulla mitattuna kohde on vastasyntynyt. Sen löytyminen voi auttaa tähtitieteilijöitä tarkentamaan magnetareja koskevia malleja.

Nuoren magnetarin havaitsi Swift-avaruusteskoopi, kun tähdestä saapui maaliskuun 12. päivänä massiivinen röntgensädepurkaus.

Magnetarit ovat voimakkaasti magnetisoituneita neutronitähtiä.

"Tämä kohde näyttää meille aikaisempaa magnetarin elämänvaihetta kuin mitä olemme koskaan ennen nähneet, hyvin pian sen muodostumisen jälkeen", kertoo Nanda Rea Barcelonan avaruustieteiden instituutista.

Tieteelliset mallit ehdottavat, että magnetarien fyysiset ominaisuudet muuttuvat niiden vanhetessa ja että magnetarit saattavat olla kaikkein aktiivisia nuorempina.

Jos nyt löytyneen magnetarin nuori 240 vuoden ikä pystytään vahvistamaan jatkohavainnoilla, kohde voi auttaa tutkijoita parantamaan näitä erikoisia tähtiä selittäviä malleja.

Tällä hetkellä tunnetaan yli 3 000 neutronitähteä. Niistä vain 31 on magnetareja. Emme tiedä, mistä tämä suuri ero johtuu, mutta nuoren magnetarin löytyminen on hyödyllinen havainto.

"Ehkä jos me ymmärrämme näiden kohteiden muodostumistarinan, ymmärrämme myös, miksi magnetarien määrän ja neutronitähtien kokonaismäärän välillä on niin suuri ero", sanoo Rea.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)