Tutkijat havaitsivat uuden tähtityypin

Tähtitieteilijät ovat tunnistaneet uudenlaisia sykkiviä tähtiä. Nämä tähdet ovat jo polttaneet kaikki vetyvarastonsa, mutta eivät ole fuusioineet heliumia.

"Monet tähdet sykkivät, jopa Aurinkomme erittäin pienessä mittakaavassa", toteaa Thomas Kupfer Kalifornian yliopistosta.

Nyt tutkimuksen kohteena olivat niin sanotut sykkivät kuumat alikääpiöt eli tähdet, joiden halkaisija on vain kymmenesosa Auringon halkaisijasta ja joiden kirkkaus vaihtelee muutaman minuutin jaksoissa.

Kirkkauden vaihtelun uskotaan johtuvan siitä, että tähtien koko muuttuu aivan kuin ne hengittäisivät tasaiseen tahtiin sisään ja ulos.

"Nämä [nyt havaitut] tähdet ovat selvästi lopettaneet kaiken vedyn fuusioimisen heliumiksi. Tämä selittää, miksi ne ovat niin pieniä ja voivat sykkiä niin nopeasti", kertoo Lars Bildsten KIPT-instituutista.

Tähän asti kaikki tunnetut kuumat alikääpiöt ovat jossain kohdassa elinkaartaan fuusioineet myös heliumia raskaammiksi alkuaineiksi. Nyt löydetyillä uuden tähtiluokan edustajilla ei ole ollut tätä vaihetta. Tutkijat epäilevätkin, että osa näiden tähtien aineesta varastettiin ennen kuin helium ehti tulla riittävän kuumaksi ja tiheäksi fuusioituakseen.

Aiheesta lisää Kalifornian yliopisto (englanniksi)