Tähtitieteilijät löysivät pieniä pimeän aineen möykkyjä

Hubble-avaruusteleskoopin avulla tutkijat ovat tunnistaneet aiempaa selvästi pienikokoisempia pimeän aineen tiivistymiä. Löytö on tärkeä pimeän aineen teorioiden kannalta.

Pimeä aine vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa vain painovoiman välityksellä. Pienimmät tähän mennessä löydetyt pimeän aineen keskittymät ovat sijainneet keskikokoisten galaksien ympärillä.

Nyt tähtitieteilijät kertovat havainneensa pimeän aineen möykkyjä, joiden massa on alle kymmenestuhannesosa oman galaksimme Linnunradan pimeän aineen halosta.

Havainnot tehtiin käyttämällä niin kutsuttua gravitaatiolinssimenetelmää. Kirkkaiden ja kaukaisten kvasaarigalaksien valo monistui ja vääristyi etualan galaksin painovoiman seurauksena.

Pimeän aineen möykyt aiheuttivat kvasaarien valoon ylimääräistä vääristymää, jonka tutkijat kykenivät tunnistamaan. Kahdeksalta tutkitulta kohteelta möykkyjä löytyi sekä itse linssinä toimivasta galaksista että näkölinjalta kvasaariin.

Tutkijoiden mukaan useat havaituista pimeän aineen alueista eivät sisällä edes pientä galaksia. Näin ollen niiden löytyminen ei olisi ollut mahdollista perinteisin menetelmin, joissa tutkitaan tähtiä sisältäviä kohteita.

Pimeän aineen hiukkasta ei ole toistaiseksi pystytty tunnistamaan. Koska pimeää ainetta voi esiintyä nyt havaittuina pieninä keskittyminä, niin sanotut kylmän pimeän aineen teoriat saivat vahvistusta. Ne olettavat pimeän aineen olevan suhteellisen hitaasti liikkuvia hiukkasia.

"Pimeä aine on pienillä mittakaavoilla kylmempää kuin tiesimme", sanoo Anna Nierenberg Nasasta. 

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)