Supernovajäänteestä paljastui vaeltava musta aukko

Supernovan kaasupilvestä löytyi poikkeuksellisen nopeasti liikkuva yksityiskohta. Japanilaistutkijoiden mukaan se on todennäköisesti mustan aukon aiheuttama. 

Kun massiivinen tähti räjähtää elinkaarensa lopussa supernovana, tapahtuma jättää jälkeensä laajenevan pilven. Alun perin tutkijat olivat selvittämässä, kuinka paljon W44-nimisestä supernovasta oli siirtynyt energiaa sitä ympäröivään pilveen. Samalla he huomasivat siinä tiiviin alueen, jonka liike poikkesi muusta pilvestä. Tämä heidän Luodiksi nimeämänsä osa oli syöksymässä ulos supernovajäänteen reunalta kovalla vauhdilla.

"Suurin osa Luotia on laajenevassa liikkeessä 50 kilometrin sekuntinopeudella, mutta Luodin kärjellä on 120 kilometrin sekuntinopeus", sanoo Masaya Yamada Keion yliopistosta. "Sen liike-energia on muutamia kymmeniä kertoja suurempi kuin supernova W44:n syöttämä energia. Vaikuttaa mahdottomalta saada aikaan niin energistä pilveä normaaleissa olosuhteissa."

Tiimi ehdottaa pilven selitykseksi kahta mallia, jotka molemmat sisältävät mustan aukon. Ensimmäisessä mallissa musta aukko on paikallaan ja kiihdyttää kaasua meitä kohti.

Toissa skenariossa itse musta aukko on nopeassa liikkessä ja vetää perässään kaasupyrstöä. Kummassakin tapauksessa musta aukko on verraten pieni, vain muutamia kertoja tai muutamia kymmeniä kertoja Aurinkoa massiivisempi.

Tähän mennessä Linnunradasta on löydetty vasta noin 60 mustaa aukkoa, vaikka niitä arvioidaan olevan satoja miljoonia. Jos Yamadan ja kollegoiden löytämä poikkeama kaasupilvessä vahvistuu jatkotutkimuksissa mustan aukon aiheuttamaksi, käsillä on kokonaan uudenlainen menetelmä vaeltavien mustien aukkojen havaitsemiseksi.

Aiheesta lisää EurekAlert (englanniksi)