Supermassiivinen musta aukko ruokailee kolmesti päivässä

Tähtitieteilijät ovat löytäneet supermassiivisen mustan aukon, joka ruokailee säännöllisesti useamman kerran päivässä. Yhden aterian aikana mustaan aukkoon päätyy massaa noin neljän Kuun verran.

Galaksin GSN 069 keskustasta on havaittu tulevan röntgenpurkauksia, jotka toistuvat säännöllisesti noin yhdeksän tunnin välein.

Purkaukset johtuvat supermassiivisesta mustasta aukosta, joka imee sisäänsä suuren määrän massaa tasaisin väliajoin.

"Olemme seuranneet näitä säännöllisiä purkauksia ainakin 54 päivän ajan", toteaa Richard Saxton Euroopan avaruusjärjestöstä. "Tämä antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden todistaa materian virtaamista supermassiiviseen mustaan aukkoon."

Laskelmien mukaan musta aukko syö jokaisen ruokailun aikana noin neljän oman Kuumme verran materiaa.

Tähtitieteilijät ovat aiemmin nähneet vastaavia säännöllisiä purkauksia, mutta silloin kyse on ollut tähtienmassaisista mustista aukoista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun supermassiivisen mustan aukon havaitaan tuottavan päivittäin säännöllisiä röntgenpurkauksia.

Nyt tutkitulla mustalla aukolla on massaa noin 400 000 Auringon verran. Normaalisti supermassiiviset mustat aukot ovat vieläkin suurempia, miljoonien tai jopa miljardien aurinkojen massaisia.

Mitä suuremmasta mustasta aukosta on kyse, sitä hitaampia kirkkauden vaihteluiden uskotaan olevan. Yhdeksän tunnin sijaan normaalit supermassiiviset mustat aukot saattavatkin purkautua kuukausien tai vuosien aikaskaaloissa.

Tämä voi selittää sen, miksi säännöllisiä röntgenpurkauksia kokevia supermassiivisia mustia aukkoja ei ole tätä ennen löydetty.

Aiheesta lisää Chandra (englanniksi)