Uuden tähtityypin pinta on heliumtuhkan peittämä

Tutkijat ovat kertoneet uudesta tähtityypistä, joka vaikuttaa syntyneen kahden poikkeuksellisen valkoisen kääpiön yhdistyessä. Sen pinta koostuu heliumin polttotuotteista.

Normaalisti valkoisen kääpiön pinnalla tapahtuvasta heliumin poltosta syntyvät tuotteet, hiili ja happi, ovat tähden ytimessä.

Nyt havaituilla tähdillä nämä kuitenkin ovat pinnalla, kun taas helium vaikuttaa olevan pinnan alapuolella. Sisus ja pinta ovat siis vaihtaneet paikkaa.

Selityksenä fyysikot tarjoavat harvinaislaatuista valkoisten kääpiötähtien yhdistymistapahtumaa.

Silloin kun alkuperäisten tähtien massat ovat tietynlaisia, niiden ytimessä oleva hiili ja happi voi joutua liikkeeseen ja päätyä tähtien kolarissa heliumpitoisen kuoren päälle, kertoo Miller Bertolami La Platan astrofysiikan instituutista.

Nykyiset tähtisynnyn teoriat eivät pysty täysin selittämään tällaisia tähtiä. Tutkijatiimin pitää jalostaa mallejaan saadakseen selville, voiko ehdotetun kaltaisia yhdistymisiä todellakin tapahtua.

"Nämä tähdet ovat rankka haaste ymmärryksellemme tähtien evoluutiosta", sanoo Klaus Warner Tübingenin yliopistosta.

Aiheesta lisää Royal Astronomical Society (englanniksi)