Magnetarin etäisyys mitattiin ensimmäistä kertaa suoraan

Tutkijoiden toiveena on, että tarkka mittaus auttaisi nopeiden radiopurkausten mysteerin selvittämisessä. Yhden magnetarin on havaittu lähettäneen signaalin, joka vähintäänkin muistutti nopeaa radiopurkausta.  

VLBA-radioteleskoopin kohteena oli radiopulsseja lähettävä magnetar, joka tunnetaan kirjainkoodilla XTE J1810-197. 

Radioteleskooppi teki magnetarista havaintoja, kun maapallo oli kiertoratansa vastakkaisilla puolilla. Vertailemalla niitä huomattiin magnetarin näennäisen sijainnin muuttuneen suhteessa kaukaisempiin kohteisiin.

Tämä parallaksina tunnettu ilmiö salli käyttää geometriaa magnetarin etäisyyden laskemiseen. Kävi ilmi, että se on meistä noin 8 100 valovuoden etäisyydellä.

"Tämä on ensimmäinen parallaksimittaus magnetarista", sanoi Hao Ding Australian teknologisesta yliopistosta. "Se osoittaa kohteen olevan yksi meitä lähimpiä magnetareja."

Mittaus voi tulla avuksi galaksimme ulkopuolelta saapuvien, toistaiseksi selitystä vailla olevien nopeiden radiopurkausten ymmärtämisessä.

Aiemmin tänä vuonna erään toisen oman galaksimme magnetarin havaittiin lähettävän signaalin, joka muistutti nopeaa radiopurkausta. Tästä johtuen tutkijat epäilevät magnetarien saattavan olla näiden energeettisten purkausten takana.

XTE J1810-197 astuu tässä kuvaan mukaan. Jos se niin ikään sattuisi lähettämään nopean radiopurkauksen kaltaisen signaalin, magnetarin etäisyyden tarkka tunteminen auttaisi laskemaan pulssin voimakkuuden.

"Nopeiden radipurkausten voimakkuus vaihtelee, joten me haluamme tietää kuinka magnetarin pulssi suhteutuu niihin", sanoo Adam Deller Swinburnen yliopistosta.

Vastauksen saamiseksi parallaksimittauksia pitää tehdä muistakin Linnunradan magnetareista.

Aiheesta lisää NRAO (englanniksi)