Himmeiden jättiläisgalaksien synty otettiin suurennuslasin alle

Tähtitieteilijät ovat tutkineet joukkoa himmeitä, läpimitaltaan useita kertoja Linnunrataa laajempia galakseja. He totesivat, että kolme eri mekanismia on voinut vaikuttaa niiden muodostumiseen.

Neljäkymmentä vuotta sitten tähtitieteilijät löysivät kuvaustekniikoiden parantumisen myötä laajoja himmeitä galakseja, jotka he nimesivät matalan pintakirkkauden galakseiksi.

Näiden yksi alaryhmä koostuu erityisen jättiläismäisistä galakseista. Niihin kuuluvat kaikkein suurimmat tunnetut galaksit, joiden läpimitta voi ylittää lähes kymmenkertaisesti oman Linnunratamme.

Nyt ryhmä venäläisiä tutkijoita on selvittänyt seitsemästä tällaisesta kolossista kerätyn yksityiskohtaisen data avulla, kuinka ne ovat muodostuneet.

Aiemmin on ehdotettu kahta muodostumistapaa. Ensimmäisessä skenaariossa hidas kaasun kasautuminen johtaa galaksin kasvuun. Toisessa vaihtoehdossa galaksi syntyy menneisyydessä tapahtuneen katastrofisen galaksitörmäyksen kautta.

Lopputulema oli, että nämä seitsemän galaksia ovat muodostuneet jommallakummalla tavalla. Lisäksi he totesivat, että törmäysskenaariossa myös harvalla pimeän aineen halolla on saattanut olla merkittävä rooli.

Aiheesta lisää Harvard-Smithsonian (englanniksi)