Galaksimme tähtienvälinen aine ei ole tasaisesti sekoittunutta

Toisin kuin aiemmin on luultu, Linnunradan tähtienvälinen aine ei ole koostumukseltaan yhtenäistä. Löydöllä on vaikutusta käsitykseemme oman galaksimme kehittymisestä.

Linnunradan tähtienvälisessä aineessa on kolme keskeistä elementtiä. Yksi on kaasu, joka tulee galaksimme ulkopuolelta. Toinen on oman galaksimme tähtienvälinen kaasu. Ja kolmas on pöly, jota muodostuu, kun kaasujen metallit – eli heliumia raskaammat alkuaineet – tiivistyvät.

Mallinnusten perusteella näiden pitäisi olla tasaisesti sekoittuneita Linnunradassa ja vastata Auringon koostumusta. Nyt kuitenkin havainnot ovat osoittaneet kaasun määrässä suuria eroja eri alueilla.

Tähtienvälistä ainetta voidaan havainnoida spektroskopian avulla. Tämä perustuu siihen, että kaasu tähden ja meidän välissä absorboi luonteenomaisella tavalla hyvin pienen osan tähden valosta. Näin tähden valoa mittaamalla voidaan tunnistaa, mitä metalleja kaasussa on ja missä määrin.

Havainnot, jotka tehtiin kohti 25 eri tähteä osoittivat, ettei tähtienvälinen kaasu ole läheskään samanlaista kaikkialla. Metallipitoisuudessa oli yli kymmenkertaisia vaihteluita tutkittujen alueiden välillä. Muutamilla havaittiin erittäin alhaisia metallipitoisuuksia, noin 17% Auringon arvoista.

Tutkijoiden mukaan galaksimme ulkopuolelta nopealla vauhdilla saapuvat kaasupilvet näyttäisivät selittävän tähtienvälisen aineen epätasaisuuden. Ne eivät sekoitu kunnolla jo valmiiksi galaksissa olevaan kaasuun.

Löydöllä on suuri vaikutus ymmärrykseemme galaksien ja varsinkin Linnunradan evoluutiosta.

"Tästä eteenpäin meidän täytyy lisätä simulaatioiden resoluutiota, jotta voimme sisällyttää niihin nämä muutokset metallipitoisuudessa eri puolilla Linnunrataa", sanoo Jens-Kristian Krogager Geneven yliopistosta.

Aiheesta lisää Geneven yliopisto (englanniksi)