Aurinkokunnan lähiavaruudessa on vetyä reilut sata atomia litrassa

New Horizons -luotaimen mittauksista on selvitetty vedyn määrää aurinkokuntamme ulkopuolella. Saatu lukema, noin 120 atomia litrassa, vahvistaa vanhan Voyager 2 -aluksen mittauksen.

Kun aurinkokunta matkaa läpi tähtienvälisen avaruuden, sitä suojaa varautuneilta hiukkasilta aurinkotuulen muodostama kupla, heliosfääri.

Noin puolet tähtienvälisen kaasun hiukkasista kuitenkin pääsee heliosfäärin läpi, koska ne ovat sähkövaraukseltaan neutraaleja. Pian tämän jälkeen moni niistä muuttuu kuitenkin varautuneiksi, kun aurinkotuuli ja Auringon valo saa ne menettämään elektroneita.

Aurinkokunnasta poispäin matkaava New Horizons-alus on mitannut nyt näitä ioneita arvioidakseen kuinka tiheää avaruuden kaasu on aurinkokuntamme ulkopuolella. Tähtienväliset ionit erottuvat aurinkotuulen ioneista paljon suuremmalla energiallaan.

Tulokseksi saatiin, että tähtienvälinen kaasu aurinkokunnan ulkopuolella sisältää noin 120 vetyatomia litrassa. Tämä vastaa vuonna 2001 Voyager 2 -aluksen mittauksista pääteltyä lukemaa.

Tuore mittaus on sikäli tärkeä, että Voyager-tutkimuksen jälkeen on saatu alhaisempi lukema, noin 85 atomia litrassa.

Nämä havainnot perustuivat erään toisen luotaimen, Ulysseksen dataan. Sen mittaus on tutkijoiden mukaan kuitenkin vähemmän luotettava, koska alus oli paljon lähempänä Aurinkoa kuin New Horizons ja Voyager 2.

"Sisäheliosfäärin ionihavainnot kulkevat läpi miljardien kilometrien filtteröinnin", sanoo Eric Christian Nasasta. "New Horizonsin sijainti kauempana merkitsee valtavaa eroa."

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)