Tutkijat löysivät keskikoon mustan aukon Andromedan galaksista

Suuren pallomaisen tähtijoukon tähdet Andromedan galaksissa liikkuvat tavalla, joka kielii keskustassa olevasta näkymättömästä massasta. Fyysikoiden mukaan kyse on harvinaisesta välikoon mustasta aukosta.

Tutkijat käyttivät tähtijoukon massajakaumaa ennustaakseen, kuinka nopeasti tähtien pitäisi liikkua joukon eri osissa. Nopealiikkeisimmät tähdet näyttivät kiertävän joukon keskustaa.

Mallinnus, jossa joukolla ei ollut mustaa aukkoa, tuotti liian hitaasti liikkuvia tähtiä. Kun mukaan lisättiin musta aukko, nopeudet kävivät yksiin mittausten kanssa.

"Saamamme tähtinopeudet antavat meille suoran todisteen, että keskustassa on jonkin sortin pimeä massa", sanoo Renuka Pechetti Liverpoolin John Moores -yliopistosta.

Kohteella on massaa 100 000 Auringon verran. Tämä sijoittaa sen keskimassaisten aukkojen kategorian yläosaan ennen supermassiivisia mustia aukkoja ja kauaksi alarajalta, jossa ovat tähdenmassaiset aukot.

Välikoon mustille aukoille on ehdotettu useita syntymekanismeja. Tähän mennessä varmimpana pidetty havainto näistä kohteista saatiin painovoima-aalloilla vuonna 2019, jolloin kaksi aukkoa yhdistyi 142 Auringon massaiseksi mustaksi aukoksi.

Astronomien mukaan nyt löydetyn mustan aukon sisältävä pallomainen tähtijoukko on niin suuri, että se on todennäköisestä riisuttu ydin Andromedaan muinoin törmänneestä galaksista.

Aiheesta lisää Utahin yliopisto (englanniksi)