Spiraalimainen virta syöttää tähtijoukkoa satelliittigalaksissamme

Pienen Magellanin pilven tähtijoukon NGC 346 muoto kummastuttaa tutkijoita. Havainnot osoittavat, että ainakin osaksi muoto selittyy aineen spiraalimaisella kiertymisellä kohti keskustaa.

NGC 346 on kookas avoin tähtijoukko, jolla on massaa noin 50 000 Auringon verran. Sen erikoisen ulkoasun ja nopean tähtituotannon syy on ollut toistaiseksi epäselvä.

Tutkijat selvittivät Hubble-avaruusteleskoopin kuvista joukon tähtien liikettä 11 vuoden ajalta. Toinen tiimi puolestaan mittasi VLT-teleskoopin MUSE-instrumentilla, kulkevatko tähdet ja kaasu meitä kohti vai poispäin.

Data osoitti, että niin kaasu kuin tähdetkin virtaavat spiraalimaisesti kohti NGC 346:n ydintä. Tämä selittää astronomien mukaan joukon aktiivisen tähtituotannon ja ainakin osittain myös muodon.

"Todella ihmeellistä oli, että käytimme kahta täysin erilaista menetelmää eri laitteilla ja tulimme käytännössä samaan johtopäätökseen toisistamme riippumatta", sanoo Peter Zeidler ESAsta.

Pieni Magellanin pilvi muistuttaa kemialliselta koostumukseltaan varhaisen universumin galakseja, joissa raskaita alkuaineita oli vähemmän. Tämän vuoksi sen tähdet palavat kuumina ja päättävät elämänsä nopeasti. Galaksi voi auttaa paremmin ymmärtämään nuoren universumin hyvin vilkkaan tähtiensyntykauden syitä.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)