Tutkimus - pimeä aine saattaa puuttua kokonaan joukolta kääpiögalakseja

Uusi analyysi antaa ymmärtää, ettei Sulatusuunin galaksijoukon kääpiögalakseissa välttämättä ole pimeää ainetta. Johtopäätökseen saavuttiin soveltamalle kosmologian vaihtoehtoista MOND-mallia.

Sulatusuunin galaksijoukossa on runsaasti kääpiögalakseja, jotka viimeaikaisissa havainnoissa ovat osoittautuneet vääristyneiksi. Galaksit näyttävät siltä kuin niihin olisi vaikuttanut joukon keskuksen painovoima.

"Tällaiset häiriöt Sulatusuunin kääpiögalakseissa eivät ole odotettavissa standardimallin perusteella", sanoo Pavel Kroupa Prahan yliopistosta. "Standardimallin mukaan kääpiöiden pimeän aineen halon pitäisi osin suojella niitä joukon nostattamilta vuorovesivoimilta".

Vuorovesivoimissa kappaleen painovoima vetää puoleensa toisen kappaleen osia eri voimakkuudella. Maapallolla vuorovesiä syntyy pääasiassa koska Kuun veto on vahvempi planeettamme sitä läheisemmällä puolella.

Sulatusuunin kääpiögalaksien muodot selittyvät tutkijoiden mukaan paremmin, jos standardimallin sijaan käytetään pimeää ainetta sisältämätöntä, kiistanalaista MOND-teoriaa. 

MONDissa painovoima on matalilla kiihtyvyyksillä suurempi kuin perinteisessä Newtonin mekaniikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että galaksin laita-alueilla painovoima olisi odotettua voimakkaampaa.

Toisaalta ei ole varmaa selviäisivätkö Sulatusuunin kääpiögalaksit galaksijoukon äärimmäisessä ympäristössä MOND-teoriassakaan, sanoo Indranil Banik St. Andrewsin yliopistosta. "Mutta tuloksemme osoittavat merkittävän yhtenevyyden havaintojen ja MONDin odotusten välillä ".

Aiheesta lisää Bonnin yliopisto (englanniksi)