Toinen aktiivisesti toistuva nopea radiopurkaus havaittu

Havainto herättää uusia kysymyksiä kohteiden luonteesta. Nuorten radiopurkautujien ympärillä saattaa esimerkiksi olla tiheää ainetta, joka ajan mittaan hajoaa pois.

Kiinalaisella FAST-radioteleskoopilla löydetty FRB 190520 on toinen tunnettu tiheään toistuva nopea radiopurkautuja, josta havaitaan myös heikompaa pysyvää radiosäteilyä.

"Nyt meillä on tällaisia kaksi, se nostaa esiin joitakin tärkeitä kysymyksiä", sanoo Casey Law Caltechistä.

Kysymykset koskettavat osin purkautujien ympäristöä. FRB 190520:n etäisyys meistä on noin 3 miljardia valovuotta. Säteilyn taajuuden ja etenemisnopeuden välinen riippuvuus, jota kutsutaan dispersioksi, antaa kuitenkin etäisyydeksi 8–9,5 miljardia valovuotta.

Jälkimmäinen arvio ei voi olla oikea. Tämä tarkoittaa, että kohteen välittömässä ympäristössä on kaasua, joka saa aikaan ylimääräistä dispersiota.

Astronomien mukaan FRB 190520 saattaa siten olla hiljattain syntynyt supernovapurkauksessa, jonka purkauspilvi yhä ympäröisi sitä. Kun kaasu kohteen ympäriltä hajoaa pois ajan mittaan, myös signaalien dispersio vähenee.

Tutkijat spekuloivat skenaarion mahdollisesti tarkoittavan sitä, että toistuvat purkaukset olisivat luonteenomaisia nimenomaan nuorille kohteille.

Nopeiden radiopurkausten aiheuttajiksi epäillään neutronitähtiä. Purkaukset ovat hyvin voimakkaita radiotaajuuksilla, mutta kestävät tyypillisesti vain sekunnin tuhannesosia. Alalla tehdään kuukausittain uusia löytöjä, mutta isoja kysymyksiä nopeiden radiopurkausten synnyssä on yhä selvittämättä.

Aiheesta lisää NRAO (englanniksi)