Simulaatiot ennustavat: Linnunradalla on noin sata tuntematonta seuralaisgalaksia

Uuden tutkimuksen mukaan galaksiamme kiertää satakunta himmeää pikkugalaksia, joita ei ole vielä havaittu. Niiden löytäminen voisi auttaa pimeän aineen luonteen selvittämisessä.

Viime vuosikymmeninä suuret teleskoopit ovat seuloneet esiin yhä himmeämpiä Linnunrataa kiertäviä pieniä galakseja. Tänä päivänä tunnetaan kuutisenkymmentä tällaista satelliittigalaksia.

Nyt ryhmä yhdysvaltalaisissa yliopistoissa työskenteleviä tutkijoita on tehnyt simulaatioita, joiden mukaan satelliittigalakseja on vielä runsaasti lisää löydettävissä.

Tutkijat simuloivat yli miljoonaa pientä satelliittigalaksia, sijoittivat ne suuriin astronomisiin data-aineistoihin ja yrittivät sitten löytää ne hakualgoritmilla. Tällä tavalla he pystyivät selvittämään, millaiset galaksit ovat riittävän kirkkaita havaittaviksi nykyisillä teleskoopeilla.

Seuraavaksi tähtitieteilijät yhdistivät informaation pimeän aineen kertymistä kuvaaviin simulaatioihin. Näin saatiin arvio, kuinka paljon Linnunradalla on kaikkiaan seuralaisgalakseja, olivatpa ne nähtävissä nykyisillä laitteilla tai ei.

Tuloksena oli ennustus, että Linnunrataa kiertää noin sata havaitsematonta galaksia. Niiden kuvaamisella olisi astronomien mukaan merkitystä pimeän aineen tutkimuksessa.

Pimeän aineen arvellaan koostuvan vielä tuntemattomasta hiukkaslajista. Pienien satelliittigalaksien havaitseminen voisi auttaa hiukkasen minimimassan määrittämisessä.

"Pimeän aineen hiukkasmaisella luonteella on havaittavia seurauksia galakseille, joita näemme", sanoo Alex Drlica-Wagner Chicagon yliopistosta.

Aiheesta lisää Chicagon yliopisto (englanniksi)