Pallomaisessa tähtijoukossa vaikuttaa olevan yli 200 mustaa aukkoa

Tutkijat ovat simuloineet eteläisellä taivaalla sijaitsevaa tähtijoukkoa ja todenneet sen sisältävän satamäärin mustia aukkoja. Tulos saattaa päteä myös muihin samankaltaisiin tähtijoukkoihin.

Gravitaatioaalloilla havaitut mustien aukkojen yhtymiset ovat nostaneet kiinnostusta pallomaisia tähtijoukkoja kohtaan. Niiden arvellaan toimivan toisiaan kiertävien mustien aukkojen kehtoina.

Tähtijoukoista on löydetty enenevässä määrin ehdokkaita mustiksi aukoiksi. Hiljattain joukosta NGC 3201 todettiin yksittäinen musta aukko sen perusteella, kuinka aukko liikutteli edestakaisin yhtä joukon tähdistä.

Nyt tutkijat ovat Northwestern-yliopiston Kyle Kremerin johdolla simuloineet tätä joukkoa. He totesivat, että sen suojissa pesii paljon enemmänkin mustia aukkoja.

Simuloidun tähtijoukon piirteet jäljittelivät aitoa vain jos joukossa oletettiin olevan yli 200 aukkoa.

Kremerin ryhmän tutkimus vahvistaa aiemmin saatuja tuloksia. Vuonna 2016 Surreyn yliopiston tutkijat simuloivat erästä toista tähtijoukkoa. Simulaation perusteella he arvioivat sen olevan satojen mustien aukkojen kansoittama.

Kremerin tiimi uskoo muidenkin tähtijoukkojen pitävän sisällään lukuisia mustia aukkoja.

Aiheesta lisää AAS Nova (englanniksi)