Neutronitähdet ovat uskottua kookkaampia

Laboratoriossa tehdyt mittaukset lyijyatomien ytimistä voivat vaikuttaa neutronitähtien kokoarvioihin. Näyttää siltä, että nämä huipputiiviit tähtijäänteet ovat hieman luultua suurempia.

Kun massiivinen tähti räjähtää elämänsä loppuvaiheessa, se saattaa luhistua neutronitähdeksi. Nämä äärimmäisen tiiviit kappaleet koostuvat nimensä mukaisesti pääasiassa neutroneista. 

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan neutronitähdet ovat uskottua kookkaampia. Tulos perustuu uusiin mittauksiin lyijyatomin ytimen neutronikerroksen paksuudesta.

Atomien ytimet koostuvat neutroneista ja protoneista. Jos neutroneilla on selvä enemmistö, niistä muodostuu vaippamainen kerros sisemmän ytimen ympärille. 

Tätä pelkistä neutroneista koostuvaa kerrosta kutsutaan ytimen ihoksi. Vaikka nyt tehdyt kokeet koskivat lyijyatomeita ja niiden neutroneista koostuvan ihon paksuutta, tuloksia voi soveltaa neutronitähtiin.

"Tuon ihon paksuus, se miten iho ulottuu kauemmaksi, korreloi neutronitähden koon kanssa", toteaa Jorge Piekarewicz Floridan osavaltion yliopistosta.

Uusien lukuarvojen avulla Piekarewicz kollegoineen laski neutronitähden säteen olevan 13,25-14,25 kilometriä. Aiempi arvioitu lukuarvo oli 10-12 kilometriä.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)