Mitä vieraan galaksin tähtitieteilijä näkisi katsoessaan Linnunrataa?

Tutkijat vertasivat Linnunradan alkuaineiden jakaumaa muihin samankaltaisiin galakseihin. Tulosten perusteella Linnunrata on epätyypillinen, muttei ainutlaatuinen.

Tähtitieteilijät ovat mallintaneet, miltä Linnunratamme kemiallinen koostumus näyttäisi, jos vieraan galaksin edustajat tutkisivat meitä teleskoopeillaan. 

Tämän tyyppinen tutkimus on tärkeää, sillä se kertoo onko kotikontumme ainutlaatuinen.

”Tarvitsemme tapoja verrata kotigalaksiamme kaukaisiin galakseihin, jos haluamme tietää, onko Linnunrata erityinen vai ei. Tämä on ollut avoin kysymys siitä lähtien, kun tähtitieteilijät ymmärsivät sata vuotta sitten, ettei Linnunrata ole ainoa galaksi universumissa", toteaa Jianhui Lian Max Planckin instituutista.

Julkaistun tutkimuksen mukaan tähtien keskimääräinen metallisuus eli heliumia raskaampien alkuaineiden osuus kasvaa siirryttäessä Linnunradan keskustasta ulospäin. Suunnilleen aurinkokuntamme kohdalla metallien suhteellinen määrä saavuttaa huippunsa, mutta vähenee taas galaksimme ulkolaidoille siirryttäessä.

Tähtitieteilijät vertasivat Linnunradan tuloksia galaksikartoituksesta ja tietokonesimulaatioista saatuihin lukuihin. 

Tulosten perusteella Linnunradan metallisuusjakauma on epätyypillinen silloinkin, kun vertailukohtina ovat oman galaksimme kaltaiset kohteet. Linnunrata ei silti osoittautunut ainutlaatuiseksi paikaksi. 

Aiheesta lisää Max Planckin instituutti (englanniksi).