Magneettikentät jarruttavat tähtien sisusten pyörimisvauhtia

Tähtien ytimillä voi olla ulkokerroksia nopeampi pyörimisaika. Ranskalaisten tutkijoiden uudet simulaatiot ovat kuitenkin osoittaneet, että pyöriminen on odotettua hitaampaa.

Tietyissä olosuhteissa tähtien ytimet saattavat kutistua. Kun näin tapahtuu, ne alkavat pyöriä nopeammin kuin tähden ulko-osat. Tähtien sykkimiseen keskittyvältä asteroseismologian alalta on kuitenkin tullut havaintoja, ettei ytimien pyöriminen itse asiassa olekaan niin nopeaa kuin on ajateltu.

Kolmen ranskalaisen tutkijan numeeriset simulaatiot plasman virtauksesta tähden syvissä kerroksissa ovat paljastaneet syyn: tähden sisäinen magneettikenttä pystyy hidastamaan ytimen pyörimistä.

Tarkemmin ottaen atomien ytimistä ja elektroneista koostuvan plasman virtaus voi voimistaa magneettikenttää siinä määrin, että syntyy turbulenttia liikettä. Tämä taas edelleen vahvistaa magneettikenttää, jolloin ytimen vauhti muuttuu verkkaisemmaksi.

Simulaatiot osoittavat magneettikentän olevan tähden ulompien kerrosten piilottama. Tämä selittää sen, miksi havaintoa tällaisesta magneettikentästä ei ole vielä saatu nykyisillä tekniikoilla.

Aiheesta lisää CNRS (englanniksi)