Magellanin virran alkuperä varmistui

Hubble-avaruusteleskooppi paljasti yksityiskohtia Linnunradan ja sen seuralaisgalaksien vuorovaikutuksesta. Samalla selvisi, että Magellanin virtana tunnettu kaasupilvi on peräisin Pienestä Magellanin pilvestä.

Laajan alueen taivaasta peittävä Magellanin virta on suuri, mutta harva kaasupilvi. Virta näyttää lähtevän sekä Suuren että Pienen Magellanin pilven alueelta.

Kotigalaksimme Linnunrata kiskoo Magellanin virtaa painovoimallaan. Kaasuvirta yhdistyy Linnunradan spiraalihaaraan, ja virran sisältämä kaasu saa aikaan tähtiä synnyttäviä alueita.

Tutkimustulos virran alkuperästä saatiin, kun kaasuvirran kemiallista koostumusta analysoitiin ultraviolettivalon alueella. Apuna käytettiin kolmen kvasaarin valoa, joka kulki kaasuvirran läpi. Siten kaasu jätti jälkensä kaukaisten galaksien valoon.

Tutkijat haarukoivat hapen ja rikin määrää enimmäkseen vedystä ja heliumista koostuvassa virran kaasussa. Näin oli mahdollista todeta, että kaasun koostumus vastaa Pientä Magellanin pilveä.

"Työmme tarkoituksena on ymmärtää, mitä parhaillaan tapahtuu Magellanin pilville, kun ne alkavat yhdistyä Linnunradan kanssa ja miten niiden kaasu sekoittuu Linnunradan kaasuun", kuvailee Bart Wakker Wisconsinin yliopistosta. "Olemme vasta ymmärtämisen alkuvaiheessa."

Verrattuna Linnunrataan seuralaisgalaksit Suuri ja Pieni Magellanin pilvi ovat hyvin pieniä. Suuren Magellanin pilven massaksi on arvioitu noin prosentti kotigalaksistamme. Pienen Magellanin pilven massa on kenties 0,7 prosenttia Linnunradasta.

Eteläisellä pallonpuoliskolla molemmat seuralaisgalaksit näkyvät helposti taivaalla paljain silmin hyvissä olosuhteissa. Suomessa ne eivät koskaan nouse horisontin yläpuolelle.

Aiheesta lisää Hubblesite.org (englanniksi)