Magellanin pilvet synnyttävät vilkkaasti uusia tähtiä

Uusi tutkimus on valottanut kahden Linnunratamme satelliittigalaksin historiaa. Magellanin pilvet elävät tällä hetkellä voimakasta tähtituotannon kautta.

Eteläisellä pallonpuoliskolla näkyvät Pieni ja Suuri Magellanin pilvi ovat Linnunrataa kiertäviä satelliittigalakseja. Päästäkseen perille pilvien tähtisynnyn historiasta tutkijat ovat katsoneet tarkkaan suurta joukkoa niissä olevia tähtiä.

"Kartoitimme tuhansien tähtien asemat, liikkeet ja kemiallisen koostumuksen Magellanin pilvissä", sanoo David Nidever Montana State -yliopistosta. "Tämä auttoi rekonstruoimaan galaksien tähtimuodostuksen historian."

Tuloksista ilmeni, että tähtituotannon kulku Magellanin pilvissä on ollut täysin erilainen kuin omassa galaksissamme.

"Linnunradassa tähtimuodostus alkoi upeasti ja myöhemmin väheni", selvittää Sten Hasselquist Utahin yliopistosta. "Sitä vastoin Magellanin pilvissä tähdet muodostuivat äärimmäisen hitaasti alkuaikoina, vain 1/50-tahdilla Linnunrataan verrattuna. Mutta vauhti on noussut nopeasti viimeisen kahden miljardin vuoden aikana."

Nidever uskoo pilvien vuorovaikutuksen toistensa sekä Linnunradan kanssa olevan syynä dramaattiseen lisäykseen.

Tulevien vuosimiljardien aikana Magellanin pilvet yhdistyvät Linnunrataan, mikä nyt tehdyn tutkimuksen mukaan lisää niiden tähtituotantoa vielä entisestään.

Aiheesta lisää NOAO (englanniksi)