Linnunradasta tunnistettiin nopean radiopurkauksen kaltainen signaali

Viime kuussa havaittu signaali on jäljitetty niin kutsuttuun magnetariin. Näitä voimakkaasti magnetisoituneita tähdenjäänteitä on jo aiemmin uumoiltu nopeiden radiopurkausten syntysijaksi.

Huhtikuun 28. päivänä todetun purkauksen tunnistivat sekä CHIME- että STARE2-teleskoopit. Jälkimmäinen on suunniteltu nimenomaan nopeiden radiopurkausten etsimiseen kotigalaksistamme Linnunradasta.

Purkauksen signaali oli molempien instrumenttien mukaan voimakas. Jos se olisi tullut toisesta galaksista, se olisi Caltechin Shrinivas Kulkarnin mukaan näkynyt verraten heikkona nopeana radiopurkauksena.

Purkaus jäljitettiin meistä 30 000 valovuoden päässä sijaitsevaan magnetariin SGR 1935+2154. Se on kohde, joka lähettää gammapurkauksia jaksoittain. Radiopurkausta edeltävänä päivänä useat teleskoopit olivat havainneet kohteesta sekä gammapurkauksen että röntgensädepurkauksen. 

Havainnot ovat tuoreita, joten tähtitieteilijät ovat vasta aloittaneet aineiston käsittelyn. Magnetarit ovat jo pitkään olleet vahvoilla nopeiden radiopurkausten selittämiseen tähtäävissä spekulaatioissa. Kulkarnin mukaan käsillä saattaa vihdoin olla nopeiden radiopurkausten lähde.

"Useiden ihmisten mielissä tämä tavallaan ratkaisee nopeiden radiopurkausten alkuperäksi magnetarit", hän sanoo.

Ensimmäinen nopea radiopurkaus jäi tutkijoiden haaviin vuonna 2007. Tähän mennessä purkauksia on havaittu vain toisista galakseista. Pitkä etäisyys ja monille purkauksille ominainen toistumattomuus ovat hankaloittaneet niiden alkuperän selvittämistä.

Aiheesta lisää ScienceAlert (englanniksi)