Linnunradasta paljastui kahden muinaisen galaksin jäännöksiä

12–13 miljardia vuotta sitten varhaiseen Linnunrataan sulautui kaksi galaksia, joiden tähtiä on yhä tunnistettavissa kotigalaksimme tähtipaljouden seasta.

Linnunradan varhaishistoriaa ravisuttaneet tapahtumat paljastuivat Gaia-avaruusteleskoopin tähtimittauksista ja SDSS-kartoituksesta. Tutkijat ovat nimenneet sulautuneet galaksit Shaktiksi ja Shivaksi.

Muinaisten galaksien tähtien erottaminen onnistuu analysoimalla Gaian mittaamia tähtien nopeuksia, liikkeiden suuntia sekä liikemääriä. Metallisuus eli vetyä ja heliumia raskaampien alkuaineiden osuus antaa osviittaa etenkin tähtien synnyn ajankohdasta.

"Olemme havainneet, että tietyissä metalliköyhien tähtien populaatiossa tähtien energiat ja kulmaliikemäärät muodostavat kaksi erillistä joukkoa", sanoo Khyati Malhan Max Planck -instituutista.

Tutkijat arvioivat, että Shakti ja Shiva saattoivat olla ensimmäiset kaksi lisäystä alkuperäiseen Linnunrataan. Sen jälkeen kotigalaksimme on kasvanut moninkertaiseksi ahmimalla pienempien galaksien kaasua, pölyä ja tähtiä.

Vuonna 2013 avaruuteen laukaistun Gaian mittaukset yli puolentoista miljardin tähden ominaisuuksista ja liikkeistä ovat antaneet runsaasti tietoa muinaisen Linnunradan tapahtumista. Gaian keräämää dataa julkistetaan muutaman vuoden välein lisää.

Aiheesta lisää Max Planck -instituutti (englanniksi)