Linnunradan ulkoreunan etäisyys saatiin mitattua

Japanilaistutkijat ovat määrittäneet galaksimme uloimman rajapyykin. Mittausten perusteella Linnunradan kaukaisimmat tähdet sijaitsevat noin 520 000 valovuoden päässä sen keskuksesta.

Galaksimme tähdet sijaitsevat suurelta osin sen kiekkomaisessa osassa. Lisäksi Linnunradalla on kiekkoa ympäröivä halo, jossa arvioidaan olevan noin miljardi muinaista tähteä.

Japanilaiset astronomit halusivat saada selville, kuinka kauas halo ulottuu. Halon laajuuden määrittäminen on haastavaa. Se on kuin yrittäisi selvittää metsän sisältä käsin sen ulkorajat.

Halon laajuutta tutkittiin kuvaamalla Subaru-teleskoopilla sinisiä BHB-tyypin tähtiä. Suurin osa halon tähdistä on näitä vanhoja ja kirkkaita tähtiä.

Apuna käytettiin myös Subaru-teleskoopin meneillään olevan tähtikartoitusohjelman aineistoa. Yhdessä aineistoista pystyttiin määrittämään BHB-tähtien tiheys galaksimme halossa.

Ilmeni, että yleisesti ottaen tiheys vähenee, mitä kauemmaksi galaksin keskustasta etäännytään. Linnunradan reuna tulee tutkijaryhmän mukaan vastaan 520 000 valovuoden etäisyydellä galaksin keskuksesta, missä tähtien tiheydessä tapahtuu terävä pudotus. Oman aurinkokuntamme etäisyys keskustasta on noin 25 000 valovuotta.

Aiheesta lisää Subaru-teleskooppi (englanniksi)