Linnunradan massa laskettiin uudella menetelmällä

Tuoreen arvion mukaan Linnunrata sisältää hieman vähemmän pimeää ainetta kuin tutkijat ovat tähän asti olettaneet. Tulos perustuu Gaia-avaruusteleskoopin mittauksiin.

Tähtitieteilijät ovat käyttäneet uutta menetelmää laskeakseen Linnunradan massan. Tulokseksi saatiin, että galaksissamme on massaa noin 640 miljardin Auringon verran.

Käytettyä menetelmää voi verrata siihen, että Kuussa oleva astronautti heittäisi kourallisen hiekkaa suoraan ylöspäin. Nopeammin liikkuvat hiekanjyvät pääsisivät korkeammalle kuin hitaammin liikkuvat. Hiekanjyvien nopeuksien sekä sijaintien tilastollinen analyysi paljastaisi Kuun vetovoiman suuruuden.

Nyt tutkijat havainnoivat nopeasti liikkuvia tähtiä, joiden nopeuksien ja paikkojen tilastollisen analyysin avulla pystyttiin laskemaan Linnunradan massa. Mittaukset tehtiin Gaia-avaruusteleskoopilla.

Saatu tulos tuskin on lopullinen totuus asiasta, sillä galaksimme massan arvioiminen on yllättävän vaikeaa.

Esimerkiksi vuonna 2019 Nasa esitteli yhden parhaimmista silloisista arvioista Linnunradan massasta, joka oli 1 500 miljardia Auringon massaa. Viime vuonna puolestaan julkaistiin huolellisesti tehty arvio, jonka mukaan galaksissamme olisi vain 206 miljardin Auringon verran massaa.

Tuorein tulos asettuu aiempien arvioiden alapäähän. Näin ollen se vahvistaa käsitystä, että Linnunradassa on hieman vähemmän pimeää ainetta kuin tähtitieteilijät ovat tähän asti olettaneet. 

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)