Linnunradan laidalla saattaa olla runsaasti supernovien ulosvirtausten synnyttämiä tähtiä

Supernovaräjähdysten laajenevassa kaasukuplassa voi muodostua tähtiä, jotka matkaavat galaksimme kiekon ulkopuolelle.

Kun useat suuret tähdet kuolevat räjähtämällä, niiden energia työntää kaasua ulos galaksista. Pois virtaavan kaasun jäähtyessä muodostuu tähtiä, jotka päätyvät Linnunrataa ympäröivään tähtihaloon.

Tämä on skenaario, johon kansainvälinen tutkijaryhmä päätyi galaksistamme tekemien simulaatioiden perusteella.

"Erittäin tarkat numeeriset simulaatiot osoittavat, että Linnunrata on todennäköisesti laukaissut tähtiä galaksiamme ympäröivään avaruuteen supernovaräjähdysten ulosvirtauksissa", sanoo James Bullock Kalifornian yliopistosta.

Perinteisen mallin mukaan galaksimme kiekkoa ympäröivän halon tähdet ovat saapuneet sinne Linnunrataan yhdistyneiden pienempien galaksien aikaansaamista häiriöistä.

Jos Bullockin ja hänen kollegoidensa nyt saama tulos pitää paikkansa, jopa 40 prosenttia niistä voi olla supernovakuplien kaasupilvissä syntyneitä.

Supernovamalli saa tutkijoiden mukaan tukea Gaia-tähtikartoitussatelliitin havainnoista.

Gaian datassa näkyy rakenteita, jotka ovat samanlaisia kuin simulaatioissa. Lisäksi havainnot runsaasti tähtiä synnyttävistä galakseista viittaavat joidenkin tähtien olevan matkalla ulospäin.

Aiheesta lisää Kalifornian yliopisto (englanniksi)