LIGO-observatorio otettiin käyttöön - havaitsi heti kaksi mustien aukkojen törmäystä

Uudistettu LIGO-observatorio näyttää lunastavan siihen kohdistuneet toiveet. Tutkijoilla tulee pian olemaan käsissään valtava määrä havaintoja mustien aukkojen ja neutronitähtien törmäyksistä.

Gravitaatioaaltoja havaitseva LIGO-laitteisto on otettu uudestaan käyttöön päivitysten jälkeen. Kahden ensimmäisen viikon aikana laitteistolla löydettiin jopa kaksi tapahtumaa, joissa mustat aukot ovat luultavasti törmänneet keskenään tuottaen painovoima-aaltoja.

"Nämä ovat lähes reaaliaikaisia havaintoja kahdesta todennäköisesti mustasta aukosta törmäämässä keskenään. Havaitsimme ensimmäisen signaalin noin 20 sekunnissa sen saavuttua maapallolle", kertoo Ryan Magee Penn Staten ylipistosta.

Vuonna 2015 LIGO-observatoriolla saatiin ensimmäiset suorat havainnot painovoima-aaltojen olemassaolosta. Laitteisto jatkoi menestyksekkäästi havaintojen tekoa, mutta viime vuonna LIGO-poistettiin käytöstä, jotta siihen voitiin asentaa uusia instrumentteja.

Uudistusten ansiosta LIGOn suorituskyvyn arveltiin nousevan niin paljon, että se pystyisi huomaamaan massiivisten kappaleiden törmäyksiä jopa viikoittain. Nyt julkaistut tulokset ovat siis selvä osoitus siitä, että LIGOn päivitys on onnistunut. Tie on auki suureen määrään havaintoja.

Lisääntyneen herkkyyden avulla tutkijat toivovat paitsi enemmän havaintoja, myös monipuolisempia löytöjä. Tähän mennessä laitteistolla on nähty kahden mustan aukon tai kahden neutronitähden törmäyksiä. Nyt on kuitenkin mahdollista nähdä myös mustan aukon ja neutronitähden keskinäinen törmäys, jonka pitäisi synnyttää hieman erilainen jälki painovoima-aaltoihin.

Aiheesta lisää LIGO (englanniksi)