Keskikoon musta aukko paljastui sen hajottaessa tähden

Kaukaisessa kääpiögalaksissa tapahtunut kosminen katastrofi oli poikkeuksellinen. Tähden tuhoajaksi osoittautui supermassiivisen mustan aukon sijaan keskisarjan aukko.

"Löytö on saanut aikaan laajaa innostusta, koska voimme hyödyntää vuorovesivoimien häiriötapahtumia niin paljastamaan keskikoon mustia aukkoja kääpiögalakseissa kuin mittaamaan niiden massoja", sanoo Ryan Foley Kalifornian yliopistosta.

Vuorovesivoimien häiriötapahtuma eli TDE on nimitys sille, kun musta aukko repii liian lähelle tulleen tähden hajalle.

Yleensä TDE-tapahtumia on totuttu havaitsemaan supermassiivisilla mustilla aukoilla. Meistä 850 miljoonan valovuoden päässä sijaitsevassa kääpiögalaksissa todettu TDE oli tutkijoiden mukaan seurausta 50 000 – 800 000 Auringon massaisesta aukosta. Mustien aukkojen mittapuulla se on kooltaan keskisarjaa.

Tällaiset mustat aukot saattavat olla keskeisessä asemassa selitettäessä supermassiivisten aukkojen syntyä.

Yhden teorian mukaan varhaisessa universumissa olisi ollut valtoimenaan keskikoon aukkoja sisältäviä kääpiögalakseja. Ajan saatossa suuremmat galaksit haalivat näitä itseensä. Mustien aukkojen yhtyessä on vähitellen syntynyt nykyään havaittavia jättiläismäisiä syövereitä.

"Jos kykenemme ymmärtämään keskikoon aukkojen määrää ja sijaintia, voimme selvittää, ovatko teoriamme supermassiivisten aukkojen synnystä oikeita", sanoo Enrico Ramirez-Ruiz Kalifornian yliopistosta.

Ongelmana on ollut keskikoon aukkojen vaikea havaittavuus. Jos kääpiögalakseista pystytään tunnistamaan lisää TDE-tapahtumia, arvoitus supermassiivisten aukkojen synnystä saattaa ratketa.

Aiheesta lisää Kalifornian yliopisto (englanniksi)