Kartoitus paljastaa tähtienvälisten kaasupilvien kolmiulotteisia muotoja

Gaia-avaruusteleskoopin avulla kotigalaksimme kohteita ymmärretään yhä paremmin. Uusi tutkimus paljastaa tähtiä synnyttävien sumujen muotoja ja tiheyksiä.

Tutkijaryhmä tarkasteli Perseuksen tähdistön suunnalla olevaa Kaliforniasumua ja Orionin A -pilveä. 

"Havainnoidessamme kohteita avaruudessa näemme niiden kaksiulotteisen projektion kuvitteellisella taivaanpallolla", sanoo Jouni Kainulainen Chalmersin teknillisestä yliopistosta.

Kolmiulotteiseen todellisuuteen päästään käsiksi tutkimalla sumujen läpi kulkeneiden tähtien valojen spektrejä. Spektrien muutokset kertovat sumujen tiheydestä. 

Tutkijat hyödynsivät yli 200 000 tähden mittauksia Euroopan avaruusjärjestön Gaia-teleskoopin havainnoissa.

Kolmiulotteisia tiheyksiä visualisoidaan julkaistuilla animaatioilla Kalifornia-sumusta ja Orion A -sumusta. Sumujen sijainnit myös esitellään tähtikartalla

"Tiheys eli aineen määrä tietyssä tilavuudessa on yksi keskeisimmistä ominaisuuksista, joka vaikuttaa tähtien syntytahtiin", kertoo Sara Rezeei Khoshbakht Max Planck -instituutista.

Juuri tähtien syntytahtiin eri sumuissa liittyy paljon avoimia kysymysiä, joihin tiheyskartoitus antaa mahdollisuuksia vastata.

Khoshbakht toivoo, että kehitettyä menetelmää voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa sumujen kartoitukseen koko Linnunradan alueella.

Aiheesta lisää Max Planck -instituutti (englanniksi)