Jättiläistähti Antareksesta saatiin tarkin kuva tähän mennessä

Kansainvälinen tutkijaryhmä on onnistunut ottamaan ensimmäisen suhteellisen tarkan kuvan Antares-jättiläistähdestä. 600 valovuoden päässä sijaitseva Antares on kooltaan noin 700-kertainen Aurinkoon verrattuna.

"Ensimmäistä kertaa onnistuimme tekemään kaksiulotteisen kartan toisen tähden dynamiikasta eli sen kaasun liikkeistä", ylpeilee tutkimusta johtanut Keiichi Ohnaka.

Julkaistu kuva näkyy yllä. Siinä erottuu tähden kiekossa kaksi kuumaa aluetta (valkoisella) sekä tähden varsinaisen reunan (keltaisella) ulkopuolelle ulottuva osa sen kaasusta (vihreällä ja sinisellä).

Tutkijat päättelevät kuvassa erottuvan epäsäännöllisen muodon kertovan, että tähti menettää massaansa vain joiltakin alueiltaan. Epäsäännöllisyys johtuu todennäköisesti turbulenteista virtauksista jättiläistähdessä.

Haaveena on pystyä myöhemmin kartoittamaan tähden kaasuvirtauksia myös kolmiulotteisesti. Se vaatisi vielä monimutkaisempia havaintoja.

Antares on kooltaan yksi suurimmista tunnetuista tähdistä. Siitä huolimatta se on massaltaan vain 12-kertainen kotitähteemme Aurinkoon verrattuna. Antares on kehityksensä loppuvaiheessa oleva punainen jättiläistähti, jonka odotetaan räjähtävän supernovana seuraavien satojen tuhansien vuosien kuluessa.

Havainnot tehtiin Euroopan eteläisen observatorion VLT-teleskoopilla. Kaasun liikkeiden mittaus onnistui Doppler-ilmiön avulla.

Aiheesta lisää Max Planck -instituutti (englanniksi)