Erikokoiset neutronitähdet yhdistyvät välähtäen

Mustan aukon muodostavasta neutronitähtien törmäyksestä voi jäädä jäljelle muutakin kuin painovoima-aaltosignaali. Jos törmäävät neutronitähdet ovat vahvasti eriparia, voi syntyä kaukoputkilla havaittavissa oleva räjähdys.

Neutronitähtien yhdistyessä muodostuva musta aukko tyypillisesti nielaisee kaiken tapahtumassa syntyvän säteilyn lukuun ottamatta painovoima-aaltoja, sanoo David Radice Penn Staten yliopistosta.

Nyt tutkijaryhmä, johon Radice kuuluu, on kuitenkin tehnyt uusia simulaatioita. Ne osoittavat, ettei asia välttämättä ole aina näin.

Simulaatioissa tuli ilmi, että kun kahden kolaroivan neutronitähden massat poikkeavat toisistaan riittävästi, tapahtumasta voi paeta sähkömagneettista säteilyä mustan aukon synnystä huolimatta.

Syynä on, että suurempi osapuoli repii pienemmän hajalle. Tällöin osa pienemmän neutronitähden materiasta jää liian kauas mustasta aukosta tullakseen nielaistuksi kerralla.

Kun tämä aine sataa jälkijunassa takaisin mustaan aukkoon, tapahtuu sähkömagneettisen säteilyn välähdys.

Yksi havaittu neutronitähtien törmäys, GW190425, on tutkijoiden mukaan voinut olla riittävän eriparinen, jotta välähdys olisi syntynyt. Neutronitähtien massasuhde saattoi olla jopa 2:1:een.

Perinteisten teleskooppien suuntaus ei kuitenkaan tapahtuman aikaan ollut otollinen.

Astronomien täytyy odottaa uusia, kattavampia havaintoja, jotta saadaan selville, onko simulaatioiden välähdys todellinen.

Aiheesta lisää Penn Staten yliopisto (englanniksi)