Voiko avaruusturismi olla eettistä?

Annette Toivonen on tehnyt väitöstutkimuksen avaruusturismista. Hän tarkastelee, miten kestävää kehitystä voidaan tuoda osaksi kaupallista avaruusmatkailua.

"Kaupallisen avaruusturismin tavoitteena on luoda postmodernille matkailijalle uusia elämyksiä ja alan ennustetaan tuottavan tulevaisuudessa useiden miljardien liikevaihdon", Annette Toivonen kirjoittaa Lapin yliopistolle tehdyssä tuoreessa väitöskirjassaan.

Tunnetuimmat yritykset SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic aloittivat avaruusturismilentonsa vuonna 2021 ja niiden toiminta on vahvassa kasvussa. Avaruusmatkailun moninkertaistuessa myös sen negatiiviset ympäristövaikutukset lisääntyvät.

Toivonen painottaakin, että avaruusturismin kannattaisi heti alusta alkaen mukailla olemassa olevia matkailualan kestävän kehityksen linjauksia.

Kaupallinen avaruusmatkailu on alkamassa hyvin erityisenä aikakautena. "Kestävän kehityksen globaali megatrendi vahvistui synkkäennusteisen kansainvälisen ilmastoraportin myötä", Toivonen toteaa.

Tutkimuksessaan Toivonen osoittaa, että avaruusturismin kestävää kehitystä voidaan tukea esimerkiksi virtuaalisilla innovaatioilla. "Teknologian nopea kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia kokea matkailua myös virtuaalimaailmojen kautta", hän tuo esille.

Virtuaaliavaruutta voisi Toivosen mukaan tulevaisuudessa hyödyntää enemmän. "Etenkin kun fyysinen avaruusturismi rajautuu alussa vain varakkaimpiin matkailijoihin."

Annette Toivosen väitöskirja