Tutkijat yrittävät ymmärtää nesteiden kiehumista Marsin ja Kuun painovoimissa

Nesteiden kiehumiskäyttäytymisestä osittaisessa painovoimassa on vain vähän tietoa. Southwest-tutkimusinstituutti hakee asiaan vastauksia painottomuuslennoilla.

"Meidän kokeemme tutkivat kiehumista olosuhteissa, jotka simuloivat Kuun ja Marsin painovoimatasoja", sanoo projektia johtava Kevin Supak.

Kun ihmiset perustavat näille taivaankappaleille tukikohtia, kiehuvia nesteitä tullaan todennäköisesti käyttämään monenlaisissa tukikohtiin liittyvissä teknologioissa. Tehokas ja turvallinen käyttö vaatii tietoa siitä, kuinka kiehuminen tapahtuu vähäisemmässä painovoimassa.

Koska Maan pinnalla tätä on vaikea simuloida, Supak sanoo painottomuuslentojen olevan tarpeen.

Pintojen ominaisuudet ovat oleellisia kiehumistapahtuman yksityiskohdissa. "Kun keität vettä liedellä, huomaat erilaisia kuplien kokoja ja käyttäytymistä ruostumattoman teräksen ja tarttumattoman pinnan kattiloissa", sanoo Supak.

Tutkijoilla on lentokoneessa mukanaan neljä erityyppistä pintaa, joissa kuplien syntymistä ja irtoamista tarkkaillaan nesteessä, joka kiehuu jo 57 asteessa. Kolme pinnoista on ruostumattoman teräksen muunnelmia ja yksi on muovia. Tarkoituksena on selvittää, voiko pintojen ominaisuuksien muuttaminen parantaa kiehumista ja kuplien irtoamista osittaisessa painovoimassa.

Aiheesta lisää SwRI (englanniksi)